Συμπληρωματικές Καλύψεις σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής

life-insurance-2

Απλή Συμπληρωματική (Rider)

Άμεση καταβολή του ασφαλιζόμενου ποσού που έχει εξαρχής επιλεγεί, στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος. 

Μόνιμη ολική ανικανότητα

Καταβολή εφάπαξ ποσού ή αναπηρικής σύνταξης στον ασφαλιζόμενο από τη στιγμή που καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία, είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Μόνιμη μερική ανικανότητα

Καταβολή εφάπαξ ποσού ανάλογα με το ποσοστό της ανικανότητας. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Θάνατος από ατύχημα 

Άμεση καταβολή του ασφαλιζόμενου ποσού που έχει εξαρχής επιλεγεί, στους δικαιούχους της ασφάλισης, σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος 

Κάλυψη όλων των εξόδων που θα κάνει ο ασφαλιζόμενος, τα οποία θα προκύψουν από ατύχημα εντός η εκτός νοσοκομείου και αφορούν έξοδα σε ιατρούς, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, υλικά αποκατάστασης ατυχήματος κ.τ.λ. (π.χ. νάρθηκες). Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης το ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Απώλεια εισοδήματος 

Καταβολή  ημερήσιας αποζημίωσης για όσες ημέρες ο ασφαλιζόμενος αδυνατεί να εργαστεί λόγω ατυχήματος ή ασθενείας. Ανάλογα με το είδος της κάλυψης υπάρχει μία μικρή περίοδος αναμονής. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Προστασία Σοβαρών ασθενειών 

Καταβολή ενός εφάπαξ κεφαλαίου, εφόσον ο ασφαλιζόμενος νοσήσει από κάποια σοβαρή ασθένεια η οποία αναγράφεται στο συμβόλαιο του. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Επίδομα νοσηλείας 

Καταβολή ενός ημερήσιου επιδόματος, για όσες ημέρες ο ασφαλιζόμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κλινική. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Χειρουργικό επίδομα

Καταβολή ενός εφάπαξ επιδόματος εφόσον ο ασφαλιζόμενος χειρουργηθεί. Το ύψος αυτού του επιδόματος εξαρτάται από την σοβαρότητα της επέμβασης ,καθώς και από το κεφάλαιο που είχε εξαρχής επιλέξει ο ασφαλιζόμενος. Το κεφάλαιο και την διάρκεια αυτής της κάλυψης τα ορίζει από την αρχή της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος – συμβαλλόμενος.

Οδοντιατρική Περίθαλψη

Κάλυψη των οδοντιατρικών επισκέψεων – επεμβάσεων, σε συμβεβλημένα οδοντιατρικά κέντρα, με πολύ χαμηλό κόστος.

Εάν ενδιαφέρεστε για ασφάλεια υγείας ή για κάποιες από τις παραπάνω συμπληρωματικές καλύψεις συμπληρώστε την ειδική φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.